Full phần mềm crack của Adobe, khóa học Adobe Designer chuyên nghiệp

Full phần mềm crack của adobe
https://drive.google.com/drive/folders/0Bwl2hpDfvDN1bmJDU1RmTzVmVkE

Khóa học Photoshop
https://drive.google.com/drive/folders/0B40uUhGVEkHfTFhvd1g0eFVpYlU

Khóa học adobe Bridge
https://drive.google.com/open?id=1ykRHYt86YQcp2NqDgh3YxuH_eoZrFYtf

Khóa học adobe After Effects
https://drive.google.com/open?id=1QBuQwd28im2OUxmluiYGCGc-QKeV2079

Kho adobe After Effects
https://drive.google.com/open?id=1SKZMh6YHDxxJvU1Sb6B1lQNl-b_zxyDJbZ6a8vje4ng

Adobe After Effects CC 2017 
https://drive.google.com/open?id=1i-ly5pa6sx2nQWpPKzIqZwz84YSOvmOg

Adobe After Effects CC 2017 cơ bản
https://drive.google.com/open?id=0BwW30n2Pa_8FWndpcVpjR3doOFE

Khóa học adobe Illustrator từ cơ bản tới nâng cao
https://drive.google.com/open?id=1QpzYXF0vrJY80tnxl9bT_Yi_yqw9Thof
https://drive.google.com/open?id=1T-hYMThFE0sYmyBHrNQNEwje6eBBZsPm
https://drive.google.com/open?id=0B-nrn2mP-9RZXzQyaFRjLVp2Ykk
https://drive.google.com/open?id=0B4fU5__VXkIkVEpfWEpvaGlNc2s

Khóa học adobe InDesign
https://drive.google.com/open?id=14TIZvnhvGt8pOkvBaCCjciqcc1c1IruL
https://drive.google.com/open?id=1TmEso5q7CbDJapjnQhfHinQI2SVM0y-0
https://drive.google.com/open?id=1QUdWwKtvqoba8x4-eQ5flGXC5oKW2vzJ

Khóa học adobe Premiere Pro
https://drive.google.com/open?id=1z7iiqwEf0ZmCVjZt_2EEu7cSwnGOxqJe
https://drive.google.com/open?id=1RbsoBHhs4tatDDvGOXZkMNzsBmxxXKIj
https://drive.google.com/open?id=198HQN5Mo8HGO4nQaoXWWrQ4QvBDjwcHw
https://drive.google.com/open?id=1Q8yJc1c0dIBjzavGYUSOlM9H2XY9WY_g
https://drive.google.com/open?id=19RdzxyhiyW2Ax52sviBctAGfadx-ff0D

Khóa học Lightroom
https://drive.google.com/open?id=1Rcmo2bq-xwvIsYOZ9sFhVFHHTx8FBOA6
https://drive.google.com/open?id=0B_HVg1TFSg_7UmVXbE9haVdSR1U
https://drive.google.com/open?id=0B_HVg1TFSg_7ZUd2NDdIZFg2Wnc
https://drive.google.com/open?id=0B9kykOr6zbuidEtGS1BtbjVMMzg
https://drive.google.com/open?id=1eFnWnsVgJo_Ys1MhGSy_nMLtMtSZRPvh
https://drive.google.com/open?id=1KNYkd5hor5wuUuvj0P1aGf6P-7PqunAQ
https://drive.google.com/open?id=1b0vQmRV8Z1g6Pbn5qFsXPkjGmTuKmcJW
https://drive.google.com/open?id=1hu_2liH3IWwZSWIOVaqpO6y4QH-mEh4F

Đây là tài nguyên Photoshop
https://docs.google.com/document/d/1K-n3gDLkb1BxauY5FAFGWsAWv3doNSJ2Lvm-i2-v0eE/edit

Trên đây là tất cả  khóa học Adobe 
Chúc các bạn thành công và trở thành Designer chuyên nghiệp 

Còn đây là bộ học tiếng anh để hỗ trợ cho học đồ họa
https://docs.google.com/document/d/1cZkHKe5u6nsrFkrFz7_Lil593f0qcz1hgSxLcwVUdRo/edit?fbclid=IwAR1svE9Xd3RgOKC3wfiD5tlyq1UeQbamYQ8N0cD2ofn0Wo8xx0MEoZIkbN0

Full phần mềm crack của Adobe, khóa học Adobe Designer chuyên nghiệp

Đăng nhận xét

[blogger]
[blogger]

Author Name

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.