tháng 2 2020

MotionElements - Dynamic Stomp Opener - 13206709
Required Version: CS6 and above | Required Plugins: No | Resolution: 1920x1080


Feature :
 • Details
 • Code: 13206709
 • Required Version: CS6 and above
 • Required Plugins: No
 • Expression Script: Yes
 • Duration: 00:37
 • Resolution: 1920x1080
 • File Size: 78.7 MB
 • License: Royalty-Free
 • Text Placeholders: 23
 • Video Placeholders: 28
 • Logo Placeholders: 1
 • Music: Not Included
 • Sound Effects: Not Included
DEMO :
 

ĐIỂM VÀNG TRONG ĐIỆN ẢNH
 Mỗi cảnh quay ấn tượng trong phim đều có sự sắp xếp cẩn thận, thể hiện ý đồ của đạo diễn nhằm mang tới trải nghiệm thị giác phong phú cho người xem, chứ không phải mọi thứ đều diễn ra theo một cách ngẫu nhiên. Trong điện ảnh, mỗi khung hình tương tự như một bức tranh, và sự sắp xếp chính là một dạng nghệ thuật bố trí những vật thể xuất hiện trên hình ảnh như con người, đồ vật, môi trường... Dưới đây là sự tổng hợp các cảnh quay điển hình ở những bộ phim nổi tiếng thế giới, qua đó giúp bạn hiểu được lí do tại sao những vật thể đó, con người đó lại được đặt ở vị trí đó trong một khung hình phim.
Theo FB Cộng đồng Designer

Tỷ lệ vàng trong điện ảnh

After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
| Resizable | 144.2Mb

Features:

 • 100% After Effects
 • After Effects CS6 and Above
 • 9 Versions
 • No plugins required
 • Works with any logo
 • Full HD (1920×1080)
 • Frame Rate 30 fps
 • Video and PDF Tutorial included
 • Universal Expression (Works with all languages of After Effects)
 • Font link included
 • CONTROL layer
 • Music is not included
 • Support 24/7 with pleasure

DEMO :
 

After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
| Resizable | 52Mb

Features:

 • No Plug-ins Required
 • Sound FX Included!
 • 4K Ready
 • Easy to Use
 • Modular Structure
 • Color Control
 • Professionally designed
 • After Effects CS6 and above
 • Soundtrack in preview you can find here
 • Videos that I have used in preview you can find here

DEMO :
 

After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
| Resizable | 850Mb

Features:

 • Main Core Feature – Characters Creator / Generator
  Create unlimited number of unique characters, any ethnicity. You can create a character of yourself, your friends, absolutely any unique character or even celebrities. Your generated character will be ready for the animation or you can use it on any animation that have already been created.
  • Male Character Animation Builder
   • 7 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 87 haircuts x 7 (for each type of head shape)
   • 29 beards x 7 (for each type of head shape)
   • 27 mustaches
   • 72 hats
   • 24 glasses
   • 20 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 179 male costumes (including arab costumes)
   • 260 pre-made male animations
  • Elastic Male Character Animation Builder
   • 7 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 87 haircuts x 7 (for each type of head shape)
   • 29 beards x 7 (for each type of head shape)
   • 27 mustaches
   • 72 hats
   • 24 glasses
   • 20 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 131 male costumes (including arab costumes)
   • 260 pre-made male animations
  • Male B Character Animation Builder
   • 7 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 87 haircuts x 7 (for each type of head shape)
   • 29 beards x 7 (for each type of head shape)
   • 27 mustaches
   • 72 hats
   • 24 glasses
   • 20 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 179 male costumes (including arab costumes)
   • 260 pre-made male animations
  • Male C Character Animation Builder
   • 7 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 87 haircuts x 7 (for each type of head shape)
   • 29 beards x 7 (for each type of head shape)
   • 27 mustaches
   • 72 hats
   • 24 glasses
   • 20 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 179 male costumes (including arab costumes)
   • 260 pre-made male animations
  • Female Character Animation Builder
   • 3 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 3 eyelashes designs (for girls)
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 56 haircuts
   • 81 hats
   • 24 glasses
   • 24 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 154 female costumes
   • 260 pre-made female animations
  • Female B Character Animation Builder
   • 3 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 3 eyelashes designs (for girls)
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 56 haircuts
   • 81 hats
   • 24 glasses
   • 24 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 154 female costumes
   • 260 pre-made female animations
  • Elastic Female Character Animation Builder
   • 3 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 3 eyelashes designs (for girls)
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 56 haircuts
   • 81 hats
   • 24 glasses
   • 24 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 124 female costumes
   • 260 pre-made female animations
  • Children Character Animation Builder
   • 3 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 3 eyelashes designs (for girls)
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 121 haircuts
   • 78 hats
   • 24 glasses
   • 27 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 119 children costumes
   • 260 pre-made children animations
  • Elastic Children Character Animation Builder
   • 3 head shapes
   • 16 eye shapes
   • 3 eyelashes designs (for girls)
   • 9 designs of ears
   • 19 browes
   • 36 noses
   • 36 hands
   • 121 haircuts
   • 78 hats
   • 24 glasses
   • 27 footwear
   • 190 pre-made facial expressions x 16 (for each type of eye shape)
   • 125 mouth shapes
   • 22 extra components for emotions
   • 99 children costumes
   • 260 pre-made children animations
  • Robot Character Builder
   • 10 eye emotions
   • 10 mouth emotions
   • 4 wheel design
   • 21 robot animations
  Other Core Features
  • 2000+ Objects and Icons – animated and static versions
  • 172 Buildings – animated and static versions
  • 125 Background Scenes
  • 36 Compositions
  • 57 Typography
  • 18 Promo Services/Features – short and long versions of animation
  • 31 Infographics
  • 93 Motion Shapes
  • 26 Speech Bubbles – animated and static versions
  • 86 Shape elements – arrows, circles, squares, labels – animated and static versions
  • 65 Transitions
  • 22 Display elements – animated and static versions
  • 97 Hands Gestures
  • 25 Logotype reveals
  • 33 Foreground styles
  • 28 Screen Effects
  • 20 Animated Doors
  • 186 Animated Effects
  • 214 Animation Presets
  • AinTrailers Character Assistant plugin v3.0.0 – included
  • AinTrailers Color Control Helper plugin v3.0.0 – included
  Other Features
  • Well-optimized
  • Well-structured and organized
  • Modular structure
  • Visually engaging and captivating
  • Wide range of elements and animations
  • Completely customizable
  • Well-documented
  • High-quality video tutorials
  • Preview of all elements (guides, gif-animations)
  • Delivers professional results
DEMO :
 

Author Name

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.