tháng 7 2019

 • 50 Autumn Leaves https://creativemarket.com/MixPixBox/982871-50-Autumn-Leaves-Overlays
 • 86 Winter Frames https://creativemarket.com/MixPixBox/1024663-A-big-set-of-Winter-Frames
 • 20 Christmas Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/970079-20-Christmas-Photo-Overlays
 • 100 Snow Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/957478-100-Snow-Photo-Overlays
 • 80 Golden lights Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/649231-80-Golden-lights-Photo-Overlays
 • 100 Silver Lights Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/950339-100-Silver-Lights-Photo-Overlays
 • 100 Sun Flare and Haze Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/923607-100-Sun-Flare-Haze-Overlays
 • 250 Sky Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/718509-250-Sky-Photo-Overlays
 • 100 Night Sky Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/909557-100-Night-Sky-Overlays
 • String Lights Clipart https://creativemarket.com/MixPixBox/686195-String-Lights-Clipart
 • String Lights Clipart v.2 https://creativemarket.com/MixPixBox/861416-String-Lights-v.2
 • Lights and Stars Clipart https://creativemarket.com/MixPixBox/813267-Lights-Stars-Clipart-Backgrounds
 • 100 Light Leaks Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/836751-100-Light-Leaks-Overlays
 • 60 Sunlight Bokeh Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/700451-60-Sunlight-Bokeh-Overlays
 • Natural Sunlight overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/618525-Natural-Sunlight-photo-overlays
 • 75 Floating Dust Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/667494-75-Floating-Dust-Photo-Overlays
 • White Petals Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/618524-Petals-Photo-Overlays
 • Falling Rose Petals Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/644178-Falling-Rose-Petals-Photo-Overlays
 • Glitter Effect Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/632347-Glitter-Effect-Photo-Overlays
 • Funny Animals Soap Bubbles Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/631904-Funny-Animals-Soap-Bubbles-Overlay
 • 100 Bubbles Overlays https://creativemarket.com/MixPixBox/617088-100-Bubbles-Photoshop-Overlays
 • 50 Bokeh Photoshop Brushes https://creativemarket.com/MixPixBox/778982-50-Bokeh-Photoshop-Brushes
 • Romantic digital paper https://creativemarket.com/MixPixBox/690560-Romantic-digital-paper
 • Pastel digital paper https://creativemarket.com/MixPixBox/633013-PASTEL-Digital-Paper-Pack
 • Space digital paper https://creativemarket.com/MixPixBox/632940-Space-Digital-paper
 • Starry night digital paper https://creativemarket.com/MixPixBox/632691-Starry-Night-Digital-Paper
 • Northern night digital paper https://creativemarket.com/MixPixBox/632642-Northern-Night-Digital-Paper


Ultimate Fire Trailer 20045183 Videohive - Free After Effects Templates
After Effects CC 2015, CC 2014, CC | No plugins | 1920x1080 | 142 Mb
Main Features
 • Full HD resolution (1920×1080) pixels
 • No plugins required
 • Modular structure
 • Easy to edit
 • Well Organized
 • Awesome atmosphere
 • 9 Media Placeholders
 • 9 Text Placeholders
 • Tutorial included
 • After Effects CC and above
 • Expressions universalized
 • Duration – 0:56
 • Soundtrack are not included. You can find it Here
 • Font link included in project
 • Video used only for preview purposes. Link
DEMO :

 


Videohive Inspire Slideshow 23270218  - Free After Effects Templates
After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6| No plugins | 1920×1080 | 362 Mb
Main Features
 • No Plugins needed
 • Gold and color Version Included
 • This Project is very easy to use
 • Very easy to replace your logo and text
 • Help File Included
 • Full HD
 • 29.97 FPS
 • CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2017, CC2018 Supported
 • Music Not Included
DEMO :

 


Wood - After Effects Project (Videohive) - 4936610 - Free After Effects Templates
After Effects Ver CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5  | 435MB
Main Features
 • Easy to use 
 • After Effects CS5 and above 
 • No plugin required 
 • Video length 0:20 min 
 • 4 logo placeholder 
 • 6 text placeholders 
 • FullHD (1920×1080) Resolution 
 • 2 ready for render compositions: 1080p and 720p 
 • Footage used in preview movie are included with this project 
 • Help file included
DEMO :

 


Videohive Colorful Trails Logo Intro 20843672 - Free After Effects Templates
After Effects Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015  | 3.1GB
Main Features

 • Works in after effects and premiere pro without any plugins
 • Your personal library with typography compositions.
 • Perfect fit for any your project.
 • Easy to use even if you are a Beginner
 • Easy duration control IN&OUT by markers
 • Every text and layers are smart, box auto-size
 • Huge controls like color positions
 • Smooth animations and free fonts
 • Free Future Updates
 • Works with ANY font
 • Different styles
 • Ready Placeholders
 • Fully Customizable
 • Fast Rendering
 • Unlimited colors
 • Color Control
 • Custom Size
 • No Plugins Required
 • Clean After Effects project
 • 100% After Effects and Premiere Pro
DEMO :

 


Videohive Colorful Trails Logo Intro 20843672 - Free After Effects Templates
After Effects Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6  | 57.2MB
Main Features

 • No plugins required!
 • Pre-rendered elements
 • Full HD 1920×1080
 • Pre-rendered elements
 • Easy Controls
 • Included plugin version That Requires to Trapcode Particular and Optical Flares
 • Universalized expressions (works with any language of After effects)
 • Video tutorial included (Watch online here)
 • Compatible with After Effects CS6 and above.
 • Sound effects is included
DEMO :

 

BluffTitler
BluffTitler là một ứng dụng ấn tượng được sử dụng để tạo hoạt hình 3D cũng như thuyết trình. Nó cho phép bạn thêm các hiệu ứng đặc biệt và xuất chúng dưới dạng video trên máy tính của bạn.

BluffTitler 14 Ultimate đã có giao diện người dùng trực quan, rất dễ điều hướng. Nó cho phép bạn bắt đầu chương trình mới và giải quyết màu nền, độ phân giải và thời lượng hiển thị. Bạn có thể dễ dàng nhập văn bản trong hộp và cấu hình nó.

Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí, góc quay, màu sắc, độ trong suốt và kích thước phông chữ, v.v. Bạn có thể xem trước hình ảnh động, tạo, sao chép và dán một phím. Bạn có thể thêm một hình ảnh, plasma hoặc lớp hạt, gắn các hạt vào lớp hoạt động. Tất cả trong đó là một ứng dụng ấn tượng được sử dụng để tạo hoạt hình 3D cũng như thuyết trình.

Tính năng BluffTitler
 • Một ứng dụng ấn tượng được sử dụng để tạo hoạt hình 3D cũng như thuyết trình.
 • Cho phép bạn thêm các hiệu ứng đặc biệt và xuất chúng dưới dạng video trên máy tính của bạn.
 • Công cụ phông chữ của BluffTitler biến glyphs phông chữ thành mô hình 3D với các góc xiên, nét và các hiệu ứng khác. Chữ ghép, chữ sành điệu, biểu tượng cảm xúc, đuôi swash, dấu phụ và các biến thể được hỗ trợ.
 • Có giao diện người dùng trực quan rất dễ điều hướng.
 • Cho phép bạn bắt đầu chương trình mới và giải quyết màu nền, độ phân giải và thời lượng hiển thị.
 • Có thể dễ dàng nhập văn bản trong hộp và cấu hình nó.
 • Cũng có thể điều chỉnh vị trí, xoay, màu sắc, độ trong suốt và kích thước phông chữ, v.v.
 • Cũng có thể chuyển lớp sang chế độ máy ảnh và đặt các tùy chọn như Chiếu phối cảnh, Solid và Render All và điều chỉnh vị trí, góc quay và trường nhìn.
 • Xuất tiêu đề của bạn dưới dạng tệp video (MP4, AVI) hoặc dưới dạng khung được đánh số (JPG, PNG) ở bất kỳ độ phân giải, tốc độ khung hình, nén và có hoặc không có kênh alpha.
 • Có thể xem trước hình ảnh động, tạo, sao chép và dán một phím. Bạn có thể thêm một hình ảnh, plasma hoặc lớp hạt, gắn các hạt vào lớp hoạt động.
 • Có thể thêm một hình ảnh, plasma hoặc lớp hạt, gắn các hạt vào lớp hoạt động.
Cấu hình BluffTitler
 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 60 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên.
1. BluffTitler Ultimate 14.2.0.3 Multilingual

2. BluffTitler Ultimate 14.2.0.3 Portable


Gold Simple Titles (Special Edition)

 • 45 Unique Original Titles (Special Edition)
 • 540p, 720p, 1080p (1920×1080), 2K and 4K (3840×2160) resolutions
 • Easily to customize with the Title Controller : Zoom, Color, Background ON/OFF, Shadow and Duration Control.
 • Duration Controller
 • Universal Expressions
 • All scenes have different animations
 • 16:9 Square Pixels
 • Compatible with After Effects CS5, CS5.5, CS6 and CC
 • Video tutorial included (Full HD)
 • Easy to customize project
 • Well organized
 • Very Fast Render
 • No plug-ins required
 • Links to download the font included in the package
 • Music by Amaksi, track Inspire, not included in project.
DEMO :

 

After Effects Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | File Size 2GB

Features
 • Over 1700 elements&presets for any media content.
 • Easy for beginners – applying a preset in one click.
 • No holders needed – presets work through adjusment layers.
 • Animation Studio extension included.
 • Supported 4K resolution.
 • Change preset in one click.
 • Apply 1,2 or 3 presets at the same time to get unique design.
 • Easily change the duration of preset.
 • Doesn’t require advanced skills in After Effects
 • ZXP Installer HERE
 • Videos from preview HERE
 • Fonts From Presets HERE
 • To use Presets in AE CC2014.2 or higher check Video Tutorials
 • To use in AE CS6-CC2014 check Video Tutorials
 • To use in Adobe Premiere Pro check Use in Premiere Pro

After Effects Version CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015 | Size 41.8Mb

FEATURES

 • 355 Elements (Typography, Titles, Lower Thirds, Badges and Text Presets)
 • 80 Text Presets (Easy to Add, remove or replace any applied preset)
 • Easy to Edit with color/position/and scale control
 • IN & OUT animation inclusively (for elements, text presets)
 • Auto-fit to Text – boxes auto-resize to any text/fonts
 • Auto-resize – change to any resolution (100% resizable) and any aspect ratio!
 • 100% After Effects Templates – you can using extension to apply the elements, or manual without extension (just open folder “Atom After Effects” and take templates)
 • Handy Extension to add elements in one click 
 • Live Preview & Quick Apply – for your comfort 
 • Adjust Duration – change the duration via markers  
 • Universalized Expressions works with any AE version
 • Control the Text Presets – Add, remove or replace any applied preset 
 • Detailed Information
 • No Plugins Required
 • Used free fonts – links to download included!
 • Compatible with After Effects CC15.3 and above (tested on CC17, CC18, CC19)
DEMO :

 

After Effects Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | Size 16.5Mb

FEATURES

 • All 4 versions included.
 • Use this product with text or logo.
 • Element 3D required.
 • Fast render times.
 • Full HD (1920*1080).
 • After Effects CS5 or higher.
 • Sound file is “Energetic And Heavy Guitar Opener” you can find it .
 • The first animation of my logo “lenerway” is not included.
 • Video tutorial included which shows the basics and some advanced customization.

DEMO :

 

After Effects Version CC 2019, CC 2018, CC 2017 | Size 314Mb


Features
 • Well organized template.
 • No plugins required.
 • 2 versions of project (with pre-renders and plugins).
 • In this project I used Trapcode Form version to 4.0.0.
 • Fully editable in After Effects.
 • Full HD Resolution (1920×1080).
 • Frame rate 24 fps.
 • All obj models included.
 • Separated pre-render layers.
 • Video tutorial included.
 • Music is not included.
DEMO :

 Kids Youtube Package 22298286 Videohive - Free Download After Effects Templates
After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | No Plugins | Resizable | 565 Mb
Includes 20 funny animalsbrushes, strokes, with unique animations that you can add to your videos! 5 openers, 9 titles, 11 lower thirds, 15 transitions, 5 info bars and 8 other shots.
Watch the video presentation and go to the .gif catalog to view all the details! 

 • Your personal library for YouTube Channel
 • Video Tutorial how to use in After Effects
 • After effects cs 5.5 and above
 • 1920×1080
 • Modular Structure
 • Clean After Effects project
 • Works in After Effects without any plugins
 • Smooth animations and free fonts
 • Free Future Updates
 • 20 animated animals
 • 50+ bright & unique compositions
 • Works with ANY font
 • Easy to use even if you are Beginner
 • Fully Customizable
 • Fast Rendering
 • Unlimited colors
 • Custom Size
 • 100% After Effects
 • No Plugins Required
 • Ready Placeholders
DEMO :

 

Author Name

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.